Get advice and support about the rising costs of doing business on the Find Business Support website. Find HIE support here.

Close
Menu
MyHIE

Get a personalised experience with a MyHIE account

Make your life easier with a MyHIE account. It’ll save you time, help you find and organise content based on your needs and interests.

Cta Man
News Item Default

Tàlant cruthachail bho Hawaii gu Innse Gall ri fhaicinn aig XpoNorth 2019

Published: 26/06/2019

Bidh traidisean agus teicneòlas a’ nochdadh aig prìomh fhèis ghnìomhachasan cruthachail na h-Alba nuair a thilleas i gu Cùirt an Easbaig ann an Inbhir Nis air 3-4 Iuchar.

Tha XpoNorth a’ toirt còmhla cuideachd mhòr de luchd-labhairt roinneil, nàiseanta agus eadar-nàiseanta gus deasbad air na cuspairean as làithriche a tha a’ cumadh agus a’ toirt buaidh air an roinn.

Tha an fhèis bhliadhnail a’ toirt aoigheachd cuideachd do mhòr-thaisbeanadh ciùil beò ann an ionadan-cruinneachaidh am meadhan a’ bhaile, a thuilleadh air cothroman lìonraidhidh do ghnothachasan.

Tha XpoNorth air a mhaoineachadh le Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) agus Maoin Leasachaidh Roinneil na h-Eòrpa, a thuilleadh air Ionad Ùr-ghnàthachaidh a’ Chinn a Tuath às leth com-pàirteachas Aonta Baile-Roinn na Gàidhealtachd is Inbhir Nis.

Tha sgrionadh fhilmichean agus deasbad ann an doimhneachd air na cothroman do mhion-chànanan sna meadhanan agus teicneòlas, am measg prìomh chuspairean na bliadhna seo.

Bidh MG Alba sa chathair aig deasbad pannail air Diciadain 3 Iuchar aig 2.15f, a’ toirt còmhla dhaoine fa leth a’ riochdachadh Gàidhlig, Basgais, Sàmais agus cànan Hawaii.

Fon tiotal ‘Ath-dhealbhadh a’ Mhapa: Mion-chànanan agus na Gnìomhachasan Cruthachail’, tha an luchd-labhairt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG Alba (Gàidhlig) còmhla ri Na'Alehu Anthony, stiùiriche TBh Oiwi (cànan Hawaii); Itziar Azpeitia Iruretagoiena, ceannard phròiseactan sònraichte, EITB (Basgais); Ingá-Máret Gaup-Juuso, seinneadair (Sàmais).

Bidh am pannal a’ deasbad air na cothroman a dh’fhaodas teicneòlas agus na meadhanan a thabhann gus susbaint ùr brosnachail is ùghdarrail a thoirt gu luchd-èisteachd cruinneil.

Gus a dhol leis an t-seisean seo, bidh ro-shealladh aig àm lòin air sgrionadh dà fhilm bho àiteachan glè eadar-dhealaichte – Uibhist a Deas agus Hawaii.

Air Diciadain 3 Iuchar aig 12:30f chithear San Fhuil le Beatrix Wood, an neach-dèanamh fhilmichean à Innse Gall. Tha am film a’ coimhead ri teaghlach a tha air am bogadh ann an croitearachd ann an Uibhist a Deas, agus a’ sealltainn le àbhachdas, eirmseachd agus dìcheall mar a tha na croitearan a’ strì ri an dòigh-beatha a dhìon. 

Air Diardaoin 4 Iuchar, chithear sgrionadh air Moananuiākea: Aon Chuan, Aon Sluagh, Aon Chanù leis an stiùiriche Hawaiiach, Na’alehu Anthony. Tha e ag innse na sgeulachd dhràmadaich mu bhòidse timcheall an t-saoghail ann an canù cuain traidiseanta Poilinìsianach.

Thuirt Iain Hamilton, ceannard nan gnìomhachasan cruthachail aig HIE: “Tha eileamaid a’ mhòr-thaisbeanaidh fhathast na thaobh cudromach de XpoNorth agus tha e a’ tabhann àrd-ùrlar mìorbhaileach airson cothrom a thoirt do thàlant coinneachadh ri lìonra chruinneil de phroifeiseantaich gnìomhachais. Tha a’ Ghàidhlig na so-mhaoin an dà chuid cultarach agus eaconamach don Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan, agus a’ solarachadh cothrom air toraidhean a chruthachadh aig a bheil fìor thùsachd, rudeigin a thig gu aire nan teachdaichean.   

Bidh an deasbad fhèin inntinneach agus luachmhor le cuimse air mar a tha na meadhanan a’ toirt buaidh air a’ chànan. Tha na filmichean a’ tabhann cothrom don luchd-amhairc dà dhiofar cultar eileanach fhaicinn fiù ged nach biodh iad a’ frithealadh an tachartais air fad. Tha an dà fhilm sàr-mhath, agus tha sinn air leth toilichte gun urrainn dhuinn cothrom a thoirt do luchd-amhairc agus gnìomhachas am faicinn.”

Anns a’ phrògram Diciadain, bidh Beatrix Wood a’ coinneachadh ris an sgrìobhaiche is neach-ciùil à Nigèiria, Chibundu Onuzo, ùghdar ‘The Spider King’s Daughter’ agus ‘Welcome to Lagos’.

A’ tighinn bho chùl-raointean chruinn-eòlasach a tha glè dhiofraichte, bidh an dithis ag obair tarsainn ioma-chruthan ealain, agus tha faireachdainn de dh’àite is ùghdarralais aig cridhe obair chruthachail nan dithis.  

Tha XpoNorth gu tur an-asgaidh a fhrithealadh agus ruigsinneach do na h-uile. Clàraich aig Cùirt an Easbaig air an latha, no air-loidhne ro-làimh.

Tha clàradh airson tiogaidean agus an làn phrògram ri fhaotainn aig https://xponorth.co.uk.